Naam: Stichting Truck Aid
Fiscaal nummer:8175.55.535
 
Contact gegevens:
Sittarderweg 112e
6412CK Heerlen
 
 
Samenstelling bestuur:
      Perry Brandt             Voorzitter
                    John Van Ravestein       Vice-Voorzitter
                  Marco Peters             Penningmeester
           Patrick Veldhuizen       Secretaris
 
Beleidsplan:
Met behulp van donaties en sponsorinkomsten mensen helpen die naders te kort komen in onze samenleving middels de activiteiten die worden omschreven in de doelstelling.
 
Beloningsbeleid:
Het volledige bestuur en meewerkende vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. Truck Aid.                                                                               Vergoeding die worden uitbetaald zijn alleen voor gemaakte onkosten en moeten altijd gepaard gaan met een nota.
 
Doelstelling:
1x per jaar een Truck Run voor kinderen met een beperkingOp aanvraag en indien de financiële middelen aanwezig zijn, uitvoeren van hulptransporten onder de vlag van het Rode kruis.
 
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Hulptransport naar de Oekraïne in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Hierbij werden medische goederen, kleding, speelgoed en zelfs een ambulance getransporteerd ten behoeve van weeshuizen en ziekenhuizen in de Oekraïne. De betreffende goederen worden ingezameld door diverse ander stichtingen.
 
Financiële verantwoording:
Op te vragen middels het sturen van een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.